Reza Javid, folketingskandidat for Enhedslisten i Fyns Storkreds

 


Forsiden

Værdier

Politik

ELs kandidater på Fyn

Altingets Kandidattest

Socialpolitisk kandidattest

Valgfolder

Om Reza

Kontakt

     Facebook

 

 

 

 


Jeg ønsker at bidrage til at fremme en solidarisk politik i almindelighed og bl.a. følgende i særdeleshed:

Professionel og empatisk socialt og sundhedsarbejde
skal opprioriteres. Sociale ydelser og sikkerhedsnet for ledighed, sygdom mv. bør forbedres. Enhver forringelse er tilbageskridt for social retfærdighed i vores samfund.

Fattigdomsbekæmpelse, dannelse og arbejde forebygger sociale problemer såsom vold, bandekriminalitet og voldelig ekstremisme, som skal fordømmes men samtidig forstås og forklares.

Danmark skal spille en freds- og demokratiskabende rolle
i verden.  DK bør ikke deltage i militære operationer, og slet ikke uden FN-mandat.  Ressourcerne bør gå til humanitært arbejde, uddannelse, civilsamfund, NGO-er osv. Danmark bør støtte og anerkende de undertrykte og besatte folk rettigheder og støtte deres selvstændighed.

Ytringsfrihed og gennemsigtighed er folkestyrets forudsætning og garant. Jeg går ind for at vi i fællesskab forpligter os til et sæt etiske principper for den offentlige debat, for at forebygge unødvendige destruktive skinkonflikter i samfundet. Debatten bør fokusere på reelle konflikter for at ændre på undertrykkende samfundsforhold.

Realistisk aktiv integrationspolitik er nødvendig. Vi skal være åbne i forhold til eksisterende og potentielle problemer med integration og prøve at finde inddragende løsninger. Jeg er i mod undertrykkelse i samfundet herunder undertrykkelse og diskrimination af minoriteter, men jeg også imod den undertrykkelse, der foregår i nogle etniske miljøer især ift unge, kvinder og anderledestænkende, uanset om undertrykkelsen begrundes med ideologiske, kulturelle eller andre forklaringer.


Avisindlæg

https://www.facebook.com/mjaavid

   http://odense.enhedslisten.dk